Заканодавство України щодо оцінки та оціночної діяльності оцінювачів

В даному розділі ми систематизували законодавство України в сфері оцінки квартир, будинків, земельних ділянок, транспортних засобів та іншого майна та майнових прав. Ми опрацювали великий перелік законодавчих на нормативно-правових актів та виділили наступні документи, які допоможуть Вам отримати чітке бачення ситуації щодо законодавчого регулювання проведення оцінки майна в Україні:

Закони України

 1. Закон України "Про оцінку земель"
 2. Закон України "Про заставу"
 3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
 4. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
 5. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
 6. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
 7. Закон України "Про оренду державного та комунального майна"
 8. Закон України "Про фонд державного майна України"
 9. Закон України "Про приватизацію державного майна"
 10. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
 11. Закон України "Про господарські товариства"

Кодекси України

 1. Земельний кодекс України
 2. Податковий кодекс України
 3. Господарський кодекс України
 4. Цивільний кодекс України
 5. Цивільний процесуальний кодекс України

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Національний стандарт №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав"
 2. Національний стандарт №2 "Оцінка нерухомого майна"
 3. Національный стандарт №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів"
 4. Національный стандарт №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
 5. Про затвердження Методики оцінки майна
 6. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
 7. Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства
 8. Наказ Мінюсту "Про затвердження Вимог до якості послуг, що надаються СОД, та правил організації системи зовнішнього контролю якості"
 9. Про затвердження Порядку продажу об'єктів, що підлягають приватизації, разом із земельними ділянками державної власності
 10. Методика оцінки вартості майна під час приватизації
 11. Постанова КМУ "Про доповнення пункту 45 Методики оцінки майна"
 12. ЦКУ. Книга 4. Право інтелектуальної власності
 13. Постанова КМУ "Про внесення змін до Методики оцінки об'єктів оренди"

Необхідно оцінити своє майно?

Додати коментар до заявки